Bliv frivillig
Vores
Opgaver

Med Hjemmeværnet til verdens brændpunkter

Vores frivilliges civile kompetencer kan gøre en stor forskel ude i verden. F.eks. med:

  • Sygepleje i områder med nød
  • Opbyggelse af landbrugssektoren i tidligere konfliktzoner
  • Økonomisk rådgivning i krigshærgede lande

Over de seneste år har Hjemmeværnet været indsat på flere internationale opgaver, og mere end 2.000 af vores frivillige har meldt sig klar til at blive sendt ud.

Herunder kan du læse eksempler på Hjemmeværnets tidligere internationale indsættelser.

 

Hjemmeværnets internationale opgaver

Bevogtning af Forsvaret

I Kosovo støttede Hjemmeværnet KFOR-missionen med over 400 soldater, fordelt på 12 delinger, der bidrog til bevogtningen af NOVO SELO-lejren.

I Afghanistan støttede vi fra 2008 til 2011 ISAF-missionen med 210 frivillige soldater, fordelt på seks bevogtningsdelinger, der bidrog til bevogtningn af MOB Price og periodevis de fremskudte baser Armadillo, Bridzar og Khar Nikah.

I Kuwait støttede Flyverhjemmeværnet Operation Inherent Resolve (OIR-missionen) med tre frivillige soldater, der i 2015 bidrog med bevogtning og adgangskontrol af det danske F-16 bidrag.

Opbygning af sikkerhedsstrukturer

I Afghanistan har tre frivillige med stærke civile kompetencer siden 2014 ydet rådgivning til det afghanske Forsvarsministerium inden for økonomi, indkøb og controlling. Bidraget vokser i slutningen af 2016, hvor Hjemmeværnet yderligere skal bidrage med en juridisk rådgiver.

Civil genopbygning i krigshærgede lande

I Afghanistan støttede frivillige med særlige landbrugskompetencer i 2013-2014 US National Guard med udvikling af landbruget. Indsatsen var en del af forsøget på at skabe et landbrug, som kunne hjælpe landet med at rejse sig efter mange års krig.

Marinehjemmeværnet i Østafrika

To gange har marinehjemmeværnssoldater været med Søværnet i Østafrika. Her har de bidraget til uddannelsen af den Østafrikanske Reaktionsstyrke i eftersøgning og redning til søs.

 

Uddannelse af lokale sikkerhedsstyrker

Siden februar 2015 har Hjemmeværnet støttet Hæren med fem frivillige instruktører til uddannelse af irakiske sikkerhedsstyrker på Al Asad Air Base i Irak. Bidraget er en del af OIR i Irak. Her er det primært de militære kompetencer, som bliver anvendt af de udsendte hjemmeværnsinstruktører.

NATO støttepakke til Georgien

Siden august 2015 har Hjemmeværnet støttet NATO med en rådgiver til opbygningen af det georgiske Joint Training and Evaluation Centre (JTEC). JTEC bidraget er en del af den substantielle NATO støttepakke til Georgien.

 

Støtte til lokale værn

Hjemmeværnet har gennem længere tid været med til at udvikle og uddanne frivillige værn i andre lande. Bl.a. her:

  • I Estland siden 1994 med at skabe skolestruktur og opbygge Estonian Defence League
  • I Georgien siden 2010 med uddannelse af instruktører og ledere til Georgian National Guard
  • I Letland i 2015 som støtte til National Guard of Latvia inden for bl.a. uddannelse, cyber defence og øvelse
  • I Litauen i 2016 som støtte til Lithuanian National Defence Volunteer Force inden for bl.a. uddannelse, øvelser og rekruttering.

Vi øver os i hele verden

Hvert år rejser mange af vores frivillige fra alle værnsgrene ud i verden for at dygtiggøre sig ved store internationale øvelser. Bl.a. hertil:

  • Til USA på øvelsen ”Golden Coyote” sammen med den amerikanske National Guard
  • Til Norge på øvelsen ”Cold Response”, hvor flere nationer træner indsættelse under ekstreme vejrforhold
  • Til Storbritannien og UK Military Stabilisation Support Group for at øve samarbejde mellem civile og militære parter
Vores opgaver

Se, hvilke opgaver Hjemmeværnet løser herhjemme

Hverdagshistorier

Læs beretninger fra livet i Hjemmeværnet

Vores frivillige

Bliv klogere på mulighederne som frivillig