Bliv frivillig
Vores
Opgaver

Et værn i konstant udvikling

Hjemmeværnet er kommet langt. Vi udsprang af besættelsen og voksede op under den kolde krig. I dag er vi et nyttigt beredskab for samfundet og en solid støtte til Forsvaret. For når omgivelserne forandrer sig, forandrer vi os med dem. Her har vi lavet en tidslinje, der optegner de væsentligste ændringer i verden og Hjemmeværnet gennem tiderne.

2008

Hjemmeværnet sender en bevogtningsdeling til tjeneste i Afghanistan.

2003

Irakkrigen begynder.

2003

Hjemmeværnet bliver en vigtig del af terrorberedskabet og det nye danske totalforsvar.

2001

Terrorangreb på USA den 11. september og 7. oktober invasionen af Afghanistan.

90’erne
1999

Kosovo-konflikten.

1998

Virksomhedshjemmeværnet oprettes.

1992 og frem

Hjemmeværnet omstruktureres fra mobiliseringsforsvar til et kapacitetsforsvar og øger støtten til det civile samfund.

1992

Krigen i det tidligere Jugoslavien bryder ud.

80’erne
1989

Østblokkens sammenbrud tager fart og Berlinmuren falder.

1983

Ronald Reagan betegner Sovjet som ’ondskabens imperium’.

1983

Hjemmeværnet når sit hidtil højeste medlemstal med 77.000 medlemmer.

70’erne
1979

Russerne invaderer Afghanistan og starter ti års krig.

1975

Hjemmeværnet kommer i kraftig modvind under 70’ernes politiske radikalisering.

1973

Dansk medlemskabaf EF.

60’erne
1965

USA sætter kamptropper ind i Vietnam.

1964

Hjemmeværnet støtter forsvaret med observation af det danske luftrum.

1961

Kvindekorpsene optages i Hjemmeværnet.

1961

Jerntæppet i Europa bliver fysisk, da Berlinmuren opføres.

50’erne
1955

Warszawapagten bliver oprettet som officiel modvægt til NATO, og Sovjet prøvesprænger sin første brintbombe.

1953

Kvindeligt Flyvekorps oprettes.

1952

Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet oprettes.

1950

Den kolde krig bliver varm, da Koreakrigen bryder ud 25. juni og varer de næste tre år.

40’erne
1949

4.april oprettes Nato. 29. august prøvesprænger Sovjet deres første atombombe. Den kolde krig er i gang.

1949

1. april bliver de private Hjemmeværnsforeninger til det statslige Hjemmeværn. Denne dag regnes for at være Hjemmeværnets fødselsdag.

1945

Den 20. juni grundlægges tanken om Hjemmeværnet i Odense af 250 tidligere modstandsfolk.

1945

5. maj befries Danmark fra den tyske besættelse.

Vores opgaver

Se, hvilke opgaver Hjemmeværnet løser herhjemme

Hverdagshistorier

Læs beretninger om livet i Hjemmeværnet

Vores frivillige

Bliv klogere på mulighederne som frivillig