Bliv frivillig
VORES
FRIVILLIGE

Fortsæt dit militære liv
i Hjemmeværnet

Mange tidligere værnepligtige bliver frivillige i Hjemmeværnet. Her kan de dyrke deres militære interesse og videreudvikle deres færdigheder.

Hurtigt i tjeneste

Som tidligere værnepligtig er du fritaget for at gennemføre Hjemmeværnets lovpligtige grunduddannelse (LPU) og kan hurtigt være med til at yde en meningsfuld indsats, der styrker forsvaret og gør en forskel for samfundet.

Brug dine militære færdigheder

Det er den militære struktur og de militære færdigheder, der gør os i stand til at løse væsentlige civile opgaver. Hos os er der rig lejlighed til at anvende dine evner for taktik og samarbejde i pressede situationer.

Fortsæt din udvikling

Med din militære basistræning har du rig mulighed for at fortsætte udviklingen af dine kompetencer gennem Hjemmeværnets mange befalingsmands-, officer og lederkurser.

Et unikt sammenhold

Tidligere værnepligtige ved, at sammenholdet mellem soldater er helt unikt. Vi står sammen og hjælper hinanden, fordi vi ved, at det netop er fællesskabet og sammenholdet, som gør os stærke.

En officiel myndighed

Hjemmeværnet er en officiel myndighed på lige fod med Forsvaret, Politiet og SKAT. Træningen og udviklingen af vores frivillige soldater gør os i stand til at agere som en professionel samarbejdspartner.

Livet som frivillig

Oplev, hvordan det er at være frivillig

Uddannelse

Sådan kan du udvikle dig i Hjemmeværnet

Bliv frivillig

Vil du være frivillig? Skriv dig op nu