Bliv frivillig
VORES
FRIVILLIGE

Din vej til at blive frivillig

Din ansøgning til Hjemmeværnet følger en fastlagt tre-trins-proces, der sikrer, at du får svar på dine spørgsmål, og at vi kan få de nødvendige informationer til at vurdere din ansøgning korrekt.

Information og kontakt

Start med at undersøge, hvordan dine interesser matcher muligheder og krav i Hjemmeværnet. Brug informationen her på siden og tal eventuelt med venner og bekendte i Hjemmeværnet om deres oplevelser og erfaringer.

Udfyld dernært kontaktformularen her på siden, hvorefter du vil blive kontaktet af en rekrutteringsofficer fra dit lokalområde. Har du allerede kontakt med Hjemmeværnet på anden måde, for eksempel via din lokale underafdeling, kan du fortsætte din ansøgning ad den vej.

 

 

Hjemmeværnets ansøgningsproces

Forventningsafstemning og ansøgning

Vores rekrutteringsofficer inviterer dig til en samtale og muligvis et informationsmøde i din lokale underafdeling. Samtalen foregår typisk hjemme hos dig.

Formålet med samtalen er:

  • At informere om Hjemmeværnet og hvad tjenesten indebærer af pligter og rettigheder
  • At besvare dine og din families spørgsmål
  • At klarlægge gensidige forventninger og krav

Efter samtalen udfylder I sammen den formelle ansøgning om optagelse i Hjemmeværnet. Det er altså først her, du tager den endelige beslutning om at søge ind.

Svartiden varierer fra område til område, men som regel kan du regne med, at samtalen med rekrutteringsofficeren ligger inden for 2-5 uger fra din tilmelding på vistillerop.dk

Vurdering og kontrakt

Før du kan optages som frivillig, bliver din baggrund undersøgt, og der indhentes oplysninger gennem følgende instanser:

  • Kriminalregistret
  • Det offentlige sundhedssystem
  • Hjemmeværnskommandoens læge
  • Sessions & Værnepligtstjenesten
  • Forsvarets Personeltjeneste

På baggrund af disse informationer foretager Hjemmeværnets Distriktsudvalg den endelige vurdering af din ansøgning og fremsender svar.

 

 

 

Findes du egnet, får du tilsendt en kontrakt til underskrivelse til din E-boks. Når du har underskrevet, og dit lokale distrikt har modtaget kontrakten, er du klar til udlevering af din uniform og kan påbegynde Hjemmeværnets Grunduddannelse.

Alle personlige oplysninger, der indhentes som del af processen, behandles med diskretion og tavshedspligt ifølge gældende lovgivning.

Du skal forvente 2-4 måneders behandlingstid, fra du har udfyldt den formelle ansøgning sammen med rekrutteringsofficeren, til du får det endelige svar.

Er du egnet

Tag testen og se, om du kan blive frivillig

Find hjemmeværnet

Se, hvor Hjemmeværnet er i dit lokalområde

Bliv frivillig

Vil du være frivillig? Skriv dig op nu