Bliv frivillig

Privatlivspolitik

Version 1
Dato: 26.04.2024

 

Hos Hjemmeværnskommandoen prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt. Denne privatlivspolitik gælder for vores behandling af personoplysninger, og fastlægger retningslinjer for Hjemmeværnskommandoens måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du bør læse privatlivspolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til Hjemmeværnskommandoen.

Kontaktoplysninger på dataansvarlig og DPO
Hjemmeværnskommandoen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er:

Hjemmeværnskommandoen
Sankelmarksvej 26
4760 Vordingborg
Telefon: +45 7282 0000
CVR-nr.: 16287180
E-mail: hjk@hjv.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

E-mail: hjk-ktp-dpo@mil.dk
Telefon: +45 30 45 88 42
Ved brev: Hjemmeværnskommandoen, ATT: databeskyttelsesrådgiver, Sankelmarksvej 26, 4760 Vordingborg

 

Nyhedsbrev

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysninger om dit navn, e-mailadresse og eventuelt mobilnummer.

Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage ved at afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på ”Afmeld” i bunden af mailen. Dine personoplysninger slettes, når du trækker dit samtykke tilbage.

Hjemmeværnskommandoen bruger personoplysninger fra tilmeldingen, deltagelse i arrangementer og de oplysninger, der er registreret om dig via din brugerprofil (fx hvilken værnsgren du er interesseret i, samt hvor i landet, du bor). Det gør vi for at gøre indholdet i nyhedsbrevet så relevant som muligt for dig.

Når du modtager nyhedsbrevet, registrerer vi, om du åbner mailen, samt hvilke artikler du klikker på, og hvilken enhed du bruger. Formålet er at kunne levere nyhedsbrevet til dig, bringe nyheder, der er så relevante som muligt for dig, og for at markedsføre Hjemmeværnets uddannelser, opgaver, og events m.v. i et format og på en måde, der er optimeret til din enhed og person.

Retsgrundlaget for behandlingen af de indsamlede personoplysninger er dit samtykke i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage. Det sker ligeledes ved at trykke ”Afmeld” i bunden af mailen.

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev via hjemmesiden eller via en af Metas annonceplatforme, kan vi via en API registrere din tilmelding, måle effekten af en annonce og generelt føre statistik på baggrund af oplysninger om dit navn, din e-mail, og at du har afgivet et samtykke. Grundlaget for behandlingen er at sikre, at Hjemmeværnskommandoen løbende kan forbedre muligheden for at engagere de nødvendige og relevante medarbejdere som led i vores virke ved at måle effekten af vores annoncer og initiativer, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e).

 

Deltagelse i arrangementer

Når du tilmelder dig et arrangement eller webinar, indsamler Hjemmeværnskommandoen oplysninger om din deltagelse i form af dine kontaktinformationer (f.eks. e-mailadresse, navn og telefonnummer). Vi behandler disse oplysninger med den primære interesse at kunne registrere deltagerne, administrere arrangementet samt udsende relevant materiale og servicemeddelelser, herunder evalueringsskemaer, praktiske oplysninger om arrangementet mv. Grundlaget for denne behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e) (del af udøvelsen) og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) (aftale).

Hvis du har tilmeldt dig et arrangement eller webinar via hjemmesiden eller via en af Metas annonceplatforme, kan vi via en API registrere din tilmelding, måle effekten af en annonce og generelt føre statistik på baggrund af oplysninger om dit navn, din e-mail og oplysninger om din tilmelding. Grundlaget for behandlingen er at sikre, at Hjemmeværnskommandoen løbende kan forbedre muligheden for at engagere de nødvendige og relevante deltagere som led i vores virke ved at måle effekten af vores annoncer og initiativer jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e).

 

Sletning af personoplysninger
Dine personoplysninger vil blive gemt i en database i vores Marketing Automation system. Selvom du ikke skulle komme i betragtning til de uddannelsestilbud, du har vist interesse for, gemmer vi dine oplysninger til en eventuel senere mulighed, medmindre du specifikt beder os slette dem.

Dine personoplysninger slettes, når du trækker dit samtykke tilbage eller 3 år efter afholdelse af event. Det er frit for dig at trække dit samtykke tilbage, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, enten ved at afmelde nyhedsbrevet eller ved at henvende dig til Hjemmeværnskommandoen, Informations- og Rekrutteringsafdelingen. Henvendelse kan ske på hjk@hjv.dk. Selve samtykket kan dog opbevares 2 år efter det blev tilbagekaldt for at dokumentere samtykket frem til tilbagekaldelsen i henhold til markedsføringsloven.

 

Kommunikation
I forbindelse med behandlingen af din tilmelding vil Hjemmeværnskommandoen bruge dine oplysninger til via mail og/eller SMS at sende bekræftelse og andre relevante oplysninger vedrørende din tilmelding til dig.

 

Videregivelse af personoplysninger
Hjemmeværnskommandoen videregiver ikke dine personoplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Hjemmeværnskommandoen, med mindre det er nødvendigt for at:

  • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c) og litra e).
  • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) og litra e).
  • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e).
  • Holde os fri fra skade, vores ansatte eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e) og litra c).

 

Vi kan også videregive dine personoplysninger, hvis vi har modtaget dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi kan yderligere dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere (dvs. anonyme oplysninger). Vi kan f.eks. dele oplysninger med offentligheden for at vise generelle tendenser om, hvordan vores forbrugeres forbrug fordeler sig.

Overladelse af personoplysninger

Hjemmeværnskommandoen anvender affilierede/koncernbundne selskaber eller tredjeparter til at handle på Hjemmeværnskommandoens vegne, herunder leverandører af nyhedsbreve, IT-support og markedsføring (f.eks. Advice A/S, Gammel Kongevej 3E, 1610 København V, Danmark og dennes underdatabehandlere).

Disse leverandører agerer som databehandlere på vores vegne i henhold til indgåede databehandleraftaler.

 

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Hjemmeværnskommandoens behandling af oplysninger om dig. 

Ret til at se oplysninger (indsigt)

Du har som registreret ret til at få indsigt i de oplysninger, som Hjemmeværnskommandoen behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 
Ret til berigtigelse (rettelse)

Hvis vi behandler urigtige oplysninger, har du ret til at få berigtiget disse, såfremt berigtigelsen er saglig og korrekt.
 
Ret til sletning

Du har ret til at anmode om at få slettet dine personoplysninger. Du skal være opmærksom på, at Hjemmeværnskommandoen kan være berettiget eller forpligtet til at opbevare oplysningerne som følge af anden hjemmel eller lovgivning, hvorfor vi i en sådan situation ikke kan slette visse oplysninger.

Ret til indsigelse

Hvis du mener, at Hjemmeværnskommandoen behandler dine personoplysninger med henblik på markedsføringsmæssige formål, og vi ikke har ret hertil, kan du som registreret gøre indsigelse herimod, hvorefter Hjemmeværnskommandoen er forpligtet til at tage stilling til indsigelsen.
 
Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger i et format, som tillader, at du kan overføre disse til en anden udbyder eller leverandør. Vi kan kun udlevere personoplysningerne digitalt, hvis de foreligger i en sådan form. Vi kan ikke bistå med en sammenføring af personoplysninger, som er forudsat af en given tjeneste eller software.
 
Vi kan i helt særlige tilfælde afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personoplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger, der findes som sikkerhedskopier).

 

Krav til oplysninger
Du skal selv sørge for, at de personoplysninger, du afgiver, er korrekte og fyldestgørende. Du bedes undlade at angive følsomme oplysninger om fx race, religion, seksuel orientering eller helbred. Du bør være opmærksom på, at når tilmelder dig, vil din e-mailadresse fungere som ID. Vi anbefaler derfor, at du angiver en personlig e-mailadresse og ikke en e-mail på din arbejdsplads eller en e-mailadresse, du deler med andre personer.

Skulle nogle af dine data/informationer ændre sig, opfordrer vi til, at disse opdateres. Dette kan gøres ved at anvende det unikke link i bunden af hver mail, vi sender til dig. Teksten på dette link er “Opdatér profil”.
Hjemmeværnskommandoen forbeholder sig retten til, til enhver tid, at slette data, hvis ovenstående ikke overholdes.
 
Sikkerhed
Alle data bliver lagret på sikre servere hos vores samarbejdspartnere. Forbindelsen mellem din computer og vores servere foregår efter de mest gængse sikkerhedsforskrifter ift. kryptering og anden sikkerhed.

 

Klage til Datatilsynet
Hvis du vil klage over behandling af dine personoplysninger, kan du henvende dig til Datatilsynet. Se nærmere om kontakt på www.datatilsynet.dk.

Denne privatlivspolitik udgør ikke en aftale mellem Hjemmeværnskommandoen og dig, men danner i stedet grundlag for vores oplysningspligt efter databeskyttelseslovgivningen. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik fra tid til anden i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning. Ved ændringer vil datoen og versionsnummeret øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil altid kunne læses via https://www.vistillerop.dk/privatlivspolitik/. Ved væsentlige ændringer af privatlivspolitikken, vil du modtage en e-mail eller en anden meddelelse med henvisning til den opdaterede privatlivspolitik.