Bliv frivillig

International indsats

Hjemmeværnets kompetencer kan gøre en stor forskel internationalt. Vores frivillige soldater har siden 2006 bidraget til løsningen af internationale opgaver, hvor danske styrker er udsendt. Opgaverne spænder bredt, men fælles for dem er, at vi styrker Forsvaret med relevante kompetencer, når der er brug for det.

Hjemmeværnet bidrager blandt andet med instruktørundervisning og bevogtning af Novo Selo lejren i Kosovo. Desuden observerer Flyverhjemmeværnet Europas ydre grænser for Frontex og er med til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet.

Verdenskort
 1. BEVOGTNING OG INSTRUKTØRBIDRAG

  • Hjemmeværnet får i dag overdraget kommandoen over Forsvarets bevogtningsopgave Kosovo Force, som de fleste kender som KFOR.
   Hjemmeværnet overtager bevogtningsopgaven for at aflaste hæren og skal nu stå for at tjekke ind- og udgang i lejren Camp Novo Selo samt patruljere ved lejrens vandværk og hegn.
   Det danske forsvar har siden 1999 været en del af den NATO-ledede mission, og Hjemmeværnet har også været udsendt til KFOR i en 2-årig periode mellem 2011-2013

  • I Kuwait støttede Flyverhjemmeværnet Operation Inherent Resolve (OIR-missionen) med tre frivillige soldater, der i 2015 bidrog med bevogtning og adgangskontrol af det danske F-16 bidrag.

  • I Mali har Hjemmeværnet i 2017 og 2018 støttet med bevogtning af Camp Bifrost UN, en del af et UN-lejrkompleks bestående af flere lejre med soldater fra mange forskellige nationer.

  • I Kenya har soldater fra Hjemmeværet i efteråret 2017 været afsted for at undervise styrer til den stabilitetskabende indsats i Somalia, som del af Den Afrikanske Unions indsats, AMISOM.

  • I 2018 assisterede Hjemmeværnet NATO i Irak med civile rådgivere indenfor HR, personalestyring, logistik, kontrakter og anskaffelser.

 2. STØTTE TIL OPBYGNING AF HJEMMEVÆRN

  Hjemmeværnet har gennem længere tid været med til at udvikle og uddanne frivillige værn i andre lande. 
Bl.a. her:

  • I Estland siden 1994 med at skabe skolestruktur og opbygge Estonian Defence League

  • I Georgien siden 2010 med uddannelse af instruktører og ledere til Georgian National Guard

  • I Letland i 2015 som støtte til National Guard of Latvia inden for bl.a. uddannelse, cyber defence og øvelse

  • I Litauen i 2016 som støtte til Lithuanian National Defence Volunteer Force inden for bl.a. uddannelse, øvelser og rekruttering.

   

 3. STORE INTERNATIONALE ØVELSER

  Hvert år rejser mange af vores frivillige fra alle værnsgrene ud i verden for at dygtiggøre sig ved store internationale øvelser. Bl.a. hertil:

  • Til USA på øvelsen ”Golden Coyote” sammen med den amerikanske National Guard
  • Til Norge på øvelsen ”Cold Response”, hvor flere nationer træner indsættelse under ekstreme vejrforhold
  • Til Storbritannien og UK Military Stabilisation Support Group for at øve samarbejde mellem civile og militære