Bliv frivillig

Hjemmeværnets opgaver

Hjemmeværnet er et stort beredskab af frivillige med en fælles mission: Vi står klar til at stille op for Danmark, når samfundet har brug for støtte. Som del af Hjemmeværnet får du udviklet dine militære færdigheder, et stærkt fællesskab og muligheden for at løse spændende opgaver i både Danmark og udlandet.

Vi hjælper både Forsvaret, Politiet og andre offentlige myndigheder med at løse opgaver i samfundet, der kalder på vores evner og indsats. Opgaverne strækker sig over blandt andet militær bevogtning, patruljer, beredskab under krisesituationer, eftersøgninger og redninger både til lands og til søs.

 

Vores tre værn

Hjemmeværnet består af tre specialiserede værn: Hærhjemmeværnet, Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet. De yder støtte på hvert deres område, og tilsammen udgør de tre værn godt 13.000 aktive frivillige og 30.000 i reservestyrken.

VÆRTSNATIONSSTØTTE

Danmark er et strategisk knudepunkt, når NATO-lande skal sende materiel og soldater mod øst.

Værtsnationsstøtte betyder, at Forsvaret i tæt samarbejde med Hjemmeværnet, politiet og relevante civile myndigheder understøtter alliancepartnere under deres ankomst, ophold og transit gennem Danmark.

Det kaldes også Host Nation Support (HNS) og er en opgave, der skal løses, når alliancepartneres materiel ankommer til Danmark og skal fragtes over land, mens hundreder eller ligefrem tusinder af soldater skal spise og sove undervejs. Det er en større operation, som kræver koordinering, overblik og tunge logistiske kompetencer.

Her er det Hjemmeværnets opgave at styrke sikkerheden både til lands, til vands og i luften.

Host Nation Support

KOSOVO FORCE

Siden slutningen af 90’erne har Nato-soldater været indsat i Kosovo. Den fredsbevarende mission, som hedder Kosovo Force (KFOR), har til formål at skabe stabilitet i regionen. I august 2023 ovedrog Forsvaret opgaven med at bevogte NATO-lejren Camp Novo Selo til Hjemmeværnet. Her skal hjemmeværnssoldater bevogte lejren og dens vandforsyning samt sikre, at uvedkommende ikke får adgang til lejren.

Opgaven bliver løst af Hjemmeværnet i en tidsbegrænset periode, så Forsvarets hærsoldater kan fokusere på andre opgaver.

I Hjemmeværnet kan du som frivillig soldat få den nødvendige uddannelse og militære færdigheder, der gør dig i stand til at styrke Forsvaret i forbindelse med internationale operationer.

Kosovo

FRONTEX

Soldater fra Hjemmeværnet hjælper Frontex med at patruljere og overvåge Europas ydre grænser. Frontex’ operationer omfatter både operationer til lands, vands og i luften fra de europæiske lande omkring Middelhavet, hvor Hjemmeværnets Defender-fly bidrager med observationer fra luften.

Frontex er Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og skal bistå med at beskytte Europas ydre grænser.

Opgaven består i at bekæmpe og adressere migrationsmæssige udfordringer, grov grænseoverskridende kriminalitet og identificere mulige fremadrettede trusler mod EU’s ydre grænser. Samtidig bidrager alle til grænsekontrol, registrering af migranter og søredning (SAR).

Frontex