HJV

Bliv frivillig
Maritime Force Protection bevogter fra gummibåd

Marine-hjemmeværnet

Marinehjemmeværnet yder en indsats på de danske farvande, og er en essentiel del af det maritime beredskab i Danmark. Vi støtter Søværnets Operative Kommando og civile myndigheder såsom SKAT og Politiet, når deres indsats kræver aktioner til søs. Med hurtiggående gummibåde samt avanceret kommunikations- og navigationsudstyr er Marinehjemmeværnet ofte de første, der når frem.

Vi uddanner vores frivillige til alt fra dæksgast, sygdomsbehandler, hovmester og motorpasser til fartøjsfører. Kun ved at have stærke besætninger, der arbejder godt sammen, kan vi yde den hurtige hjælp, der er afgørende ved vores opgaver til søs.

600X800_0010_MG_4419

Eksempler på opgaver

  • Farvands- og havmiljøovervågning
  • Eftersøgning og redning
  • Bekæmpelse af olieforurening
  • Patruljesejladser med Politi og toldere fra SKAT
  • Bevogtning af og sikkerhed omkring flådefartøjer og civile skibe
600X800_0009_MG_5005

Særligt materiel

  • 30 større fartøjer langs de danske kyster
  • 41 hurtiggående gummibåde med radio og GPS udstyr
  • 6 kommandokøretøjer med gummibåd på trailer
  • Sonar og undervandsdroner til undersøisk observation
  • 2 maritime indsatsfartøjer (MIF)