Bliv frivillig

Hjemmeværnets opgaver

Hjemmeværnet er et stort beredskab af frivillige med en fælles mission: Vi står klar til at stille op for Danmark, når samfundet har brug for støtte. Som del af Hjemmeværnet får du udviklet dine militære færdigheder, et stærkt fællesskab og muligheden for at løse spændende opgaver i både Danmark og udlandet.

Vi hjælper både Forsvaret, Politiet og andre offentlige myndigheder med at løse opgaver i samfundet, der kalder på vores evner og indsats. Opgaverne strækker sig over blandt andet militær bevogtning, patruljer, beredskab under krisesituationer, eftersøgninger og redninger både til lands og til søs.

 

Vores tre værn

Hjemmeværnet består af tre specialiserede værn: Hærhjemmeværnet, Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet. De yder støtte på hvert deres område, og tilsammen udgør de tre værn godt 13.000 aktive frivillige og 30.000 i reservestyrken.

 1. HÆRHJEMMEVÆRNET

  Hærhjemmeværnet, vores største værn, støtter Forsvaret, Politiet og det civile beredskab, når der skal løses opgaver på landjorden i både Danmark og udlandet.  

  Vores opgaver dækker alt fra bevogtning af militære installationer til eftersøgninger og sikring af samfundsvigtige virksomheder, og vores frivillige har været med Forsvaret på internationale missioner i blandt andet Afghanistan og Kosovo.  

  Som frivillig i Hærhjemmeværnet har du en militær grunduddannelse, der svarer til Hærens basisuddannelse. Det betyder, at du kan hjælpe Forsvaret med at uddanne værnepligtige og soldater, men hvis du gerne vil videreuddanne dig selv, kan du også tage spændende funktions- og lederuddannelser som for eksempel befalingsmand eller sygehjælper. 

   

  Eksempler på Hærhjemmeværnets opgaver 
  • Støtte til Politiet 

  • Nationale og internationale øvelser og operationer 

  • Støtte til uddannelse af udvalgte hærenheder 

  • Stormflodsberedskab  

  • Miljøberedskab 

  • Antiterrorberedskab 

  • Sneberedskab 

 2. MARINEHJEMMEVÆRNET

  Marinehjemmeværnet yder en stor indsats i de danske farvande. Vi støtter Søværnet og Politiet under aktioner til søs, men vi hjælper også civile myndigheder som SKAT med opgaver på vandet. 

  Vores opgaver kan være alt fra bevogtning af havne til eftersøgninger og redninger. Med mange fartøjer fordelt på havne i hele landet, blandt andet hurtigtgående gummibåde, er vi ofte de første, der når frem. Vi står nemlig klar døgnet rundt til at rykke ud inden for en time, hvis Danmark får brug for vores hjælp.  

  Som frivillig i Marinehjemmeværnet har du også mulighed for at videreuddanne dig selv til eksempelvis motorpasser eller fartøjsfører 

   

  Eksempler på Marinehjemmeværnets opgaver 
  • Farvands- og havmiljøovervågning 

  • Eftersøgning og redning 

  • Bevogtning af og sikkerhed omkring flådefartøjer og civile skibe 

  • Bekæmpelse af olieforurening 

  • Patruljesejladser med Politiet og toldere fra SKAT 

 3. FLYVERHJEMMEVÆRNET

  Flyverhjemmeværnet støtter primært Flyvevåbnet med at bevogte og sikre danske flyvestationer og lufthavne, men vi hjælper også Politiet med at løse opgaver, hvor der er brug for vores mandskab og fly. 

  Opgaverne kan være alt fra bevogtning til eftersøgninger eller støtte under krisesituationer og naturkatastrofer. Vi er stærkt organiserede til at hjælpe via vores 29 eskadriller, der er fordelt over hele landet og tilknyttet hver sin militære flyvestation eller lufthavn. Du vil blive tilknyttet den eskadrille, der ligger tættest på dit hjem, men du har mulighed for at blive sendt ud på opgaver i hele landet. 

  Som frivillig i Flyverhjemmeværnet kan du også videreuddanne dig, og du har mulighed for at blive eksempelvis bevogtningsassistent eller en del af indsatsstyrken Security Force. 

   

  Eksempler på Flyverhjemmeværnets opgaver 
  • Bevogtning af fly, helikoptere og andet militært materiel 
  • Adgangskontrol på flyvestationer 
  • Sikringsopgaver på flyvestationer 
  • Instruktører til uddannelse af Flyvevåbnets soldater 
  • Støtte som momentstyrke til Flyvevåbnets øvelser 
  • Bevogtning af civile lufthavne 
  • Overblik fra luften ved for eksempel hedebrand eller olieforurening