Bliv frivillig

bliv Næstkommanderende

I Hjemmeværnet får du adgang til militære kurser, der giver dig færdighederne til at løse militære og civile opgaver – til gavn for hele samfundet.  

Som næstkommanderende hos Hjemmeværnet får du mulighed for at blive en aktiv del af ledelsen for en underafdeling. Du kommer bl.a. til at stå for underafdelingens uddannelsesforløb, samtidig med at du skal styrke samarbejdet på tværs af enheder.

Det lærer du

Kurset i Hjemmeværnet uddanner dig til at kunne fungere som næstkommanderende for en underafdeling. Du lærer bl.a. at:  

  • Planlægge en underafdelings uddannelsesforløb
  • Skabe relationer og styrke samarbejder på tværs af enheder
  • Nedbryde distriktsbefalinger og viderebringe relevante inputs
  • Anvende både uddannelsesdatabasen og strukturdatabasen

 

Her kan du bruge det

Som en af Hjemmeværnets næstkommanderende er du med til at løse militære og civile opgaver for Forsvaret. Opgaverne kunne være:

  • Nationale og internationale øvelser og operationer
  • Bevogtning af Forsvarets udstyr
  • Uddannelse af Forsvarets soldater
  • March

 

Adgangskrav

For at få adgang til kurset skal du være optaget som frivillig i Hjemmeværnet.

Søg om optagelse