Bliv frivillig

Lær at yde førstehjælp i farezoner

I Hjemmeværnet får du adgang til militære kurser, der giver dig færdighederne til at løse militære og civile opgaver – til gavn for hele samfundet. 

Som del af Hjemmeværnet kan du lære at yde førstehjælp under taktiske forhold til soldater med typiske krigsskader. Du opnår kompetencerne til at kunne yde både selvhjælp og kammerathjælp under komplekse omstændigheder.

Det lærer du

Kurset Teknisk Sanitetstjeneste for Enkeltmand i Hjemmeværnet gør dig i stand til at yde førstehjælp mange forskellige situationerPå kurset bliver du uddannet i:  

  • Undersøgelse og behandling 
  • Forbindinger 
  • Nødflytning 
  • Handlebaner 
  • Overlevering 
  • TCCC guidelines 
  • Administration af medikamenter

 

Her kan du bruge det

Som en del af Hjemmeværnet kan du bidrage på opgaver for Forsvaret og Politiet, hvor der kan opstå behov for akut førstehjælpDisse opgaver kunne være: 

  • Nationale og internationale øvelser og operationer  
  • At støtte Politiet under forskellige opgaver 

 

Adgangskrav

For at få adgang til kurset skal du være optaget som frivillig i Hjemmeværnet.

Søg om optagelse