Bliv frivillig

Bliv Gruppefører

I Hjemmeværnet får du adgang til militære kurser, der giver dig færdighederne til at løse militære og civile opgaver – til gavn for hele samfundet.  

Hjemmeværnet gør dig i stand til at blive uddannet som gruppefører. Du får viden og færdigheder til at opnå de kompetencer, som det kræver at lede og udvikle din gruppe i både det daglige og under indsættelse.

Det lærer du

Som en del af Hjemmeværnet har du mulighed for at få de rette færdigheder til at blive gruppefører. Dette kursus giver dig kompetencer inden for:

  • Ledelse
  • Føringsvirksomhed
  • Befaling
  • Bevogtning
  • Taktik og standarder

 

Her kan du bruge det

I Hjemmeværnet kan du bruge dine evner som gruppefører til at løse opgaver i samfundet og for Forsvaret. Det kunne være gennem føringsvirksomhed i forbindelse med:

  • Kamp fra stilling
  • Beredskabsområde
  • Bevogtning af militære installationer i fredstid
  • March

 

Adgangskrav

For at få adgang til kurset skal du være optaget som frivillig i Hjemmeværnet.

Søg om optagelse