Bliv frivillig

FAQ (ofte stillede spørgsmål)

Q: Hvor kan jeg finde mere information om Hjemmeværnet?

A: hjv.dk er Hjemmeværnets officielle website, hvor du kan finde nyheder og information om Hjemmeværnet. Ønsker du mere information, end du kan finde her på vistillerop.dk, anbefaler vi, at du læser videre på hjv.dk eller taler med eventuelle hjemmeværnsfolk i dit netværk.

Q: Hvor ofte mødes man i Hjemmeværnet?

A: Det er forskelligt fra gruppe til gruppe, men de fleste mødes 1-3 gange om måneden, ligesom der vil være mulighed for at deltage i øvelser og indsættelser i nogle weekender. Aktiviteterne vil have et fagligt fokus, og de fleste af dem har også et element, der går ud på at opbygge sociale relationer.

Q: Hvad består grunduddannelsen af?

A: Grunduddannelsen er på ca. 250 timer, og den består blandt andet af fysisk træning, træning i førstehjælp samt træning i bevogtning og i brug af relevant udstyr. Når du har afsluttet grunduddannelsen, er du klar til tjeneste og til at komme videre i Hjemmeværnets uddannelsessystem.

Q: Koster det noget at være medlem?

A: Nej, Hjemmeværnet er en frivillig organisation, hvor man er med, fordi man har lyst og synes, det er en god idé. Derfor er det gratis at være medlem, og man får heller ingen (decideret) løn, men man kan få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, befordring i eget køretøj m.m. – og så er der værdien af personlig udvikling, uddannelse og masser af oplevelser.

Q: Kan jeg selv være med til at bestemme, hvad mine opgaver er, eller får jeg det bare at vide?

A: Du er i høj grad selv med til at beslutte, hvad dine hovedopgaver skal være. Du tager en samtale med chefen i din gruppe, hvor I finder ud af, hvad dine styrker og svagheder er, og så finder I opgaver, der passer til det.

Q: Hvem kan jeg forvente at komme i gruppe med?

A: Det er svært at sige præcist. De frivillige i Hjemmeværnet har vidt forskellige baggrunde, og der er både mænd og kvinder, ligesom mange aldersgrupper er repræsenteret. Der er også både folk med korte og lange uddannelser. Nogle har været kort tid i Hjemmeværnet, mens andre er meget erfarne efter årevis af engagement. Fælles for alle er dog en vilje til at gøre nytte og en lyst til at involvere sig.

Q: Er det hele fagligt orienteret, eller er der også nogle sociale aktiviteter?

A: Hjemmeværnet skal naturligvis være meget fagligt kompetent, så vi kan hjælpe Forsvaret, Politiet og andre med krævende og interessante opgaver, men en stor del af de løbende aktiviteter i gruppen bygger også på, at man har et godt socialt sammenhold. Det er også et godt udgangspunkt, hvis man pludselig står i en udfordrende situation. Mange af vores frivillige fremhæver det sociale og venskaberne som grunden til, at de bliver ved med at synes, at det er sjovt at være med.

Q: Er der mulighed for videreuddannelse efter den obligatoriske grunduddannelse?

A: Ja, hele vores system er bygget op om, at man videreuddanner sig, så man kan blive dygtigere og dygtigere. Hvis man har én funktion i gruppen, som man er tilfreds med, skal man opnå flere kvalifikationer, der kan hjælpe i den funktion, og hvis man gerne vil prøve en anden funktion, skal man uddannes til at varetage den bedst muligt.

Q: Jeg har været værnepligtig, skal jeg stadig igennem grunduddannelsen?

A: Nej, udgangspunktet er, at hvis du har aftjent din værnepligt, så har du de værktøjer, du skal bruge i Hjemmeværnet. Grunduddannelsen er kun for de medlemmer, der ikke har forudgående erfaring med Forsvaret. Dog skal alle gennemføre en kort omskoling.

Q: Skal man være begejstret for våben for at være med?

A: Nej, det skal man ikke. Hjemmeværnet lægger stor vægt på, at vores medlemmer har en sund respekt for våbnene, og at de kun tjener som værktøjer til at løse vigtige opgaver. Flere af vores medlemmer har en interesse i våbenbrug, som så er matchet af en samvittighedsfuld indstilling hertil. For at få udleveret våben til opbevaring i hjemmet skal du være uddannet, bestå en årlig kontrolskydning samt kunne opbevare dit våben efter gældende bestemmelser. Denne opbevaring bliver løbende kontrolleret. Ammunition bliver aldrig opbevaret privat. De fleste medlemmer har ikke våben udleveret, men alle skal gennemføre en kontrolskydning én gang årligt.

Q: Får jeg udleveret noget udstyr?

A: Ja, når du er blevet medlem af Hjemmeværnet, får du udleveret din uniform, så du kan deltage i alle aktiviteter og øvelser. Efterhånden som du gennemgår de relevante uddannelser, vil du også få det udstyr, du skal bruge for at varetage dine funktioner.

Q: Er der krav til min fysiske form, for at jeg kan være medlem?

A: Grundlæggende er Hjemmeværnet for alle, og det er kun, hvis du har alvorlige fysiske sygdomme eller er meget overvægtig, at det er et problem. Din fysiske formåen må ikke være til fare for dig selv eller dine kolleger, når du løser opgaver. Du skal selvfølgelig være i stand til at gennemføre grunduddannelsen, men ellers er alle velkomne til at deltage, og man vil få tildelt opgaver ud fra sine stærke sider. Nogle funktioner kræver, at du skal bestå en træningstest.

Q: Jeg vil gerne uddanne mig til pilot, er det en mulighed i Flyverhjemmeværnet?

A: Nej, men hvis du i forvejen har flyvercertifikat, er der en mulighed for at komme til at flyve i vores fly. Der er også mulighed for at blive uddannet som navigatør.

Q: Jeg har et eller flere spørgsmål og er ikke medlem af Hjemmeværnet?

A: Du kan bruge den officielle mailadresse hjk@hjv.dk. Du kan også finde mailadresser til Hjemmeværnets regioner, distrikter og underafdelinger på Hjemmeværnets officielle website hjv.dk

Q: Jeg er interesseret i Hjemmeværnet og vil gerne vide, hvad Hjemmeværnet kan tilbyde mig i mit lokalområde.

A: Tryk på ’Kontakt mig nu’ i menuen eller den grønne ’Kontakt mig’ knap på siden. Når du har udfyldt formularen, bliver du kort efter kontaktet af en rekrutteringsansvarlig fra dit lokalområde.

Q: Jeg har brugt kontaktformularen, men har ikke hørt noget endnu?

A: Hvis du har udfyldt kontaktformularen skulle du gerne have modtaget en velkomstmail med oplysninger om, hvem du skal kontakte, hvis du ikke selv er blevet kontaktet indenfor 14 dage. Har du ikke modtaget denne mail, eller kan du ikke finde den, kan du skrive til hjk@hjv.dk og oplyse navn, postnummer og, om muligt, omtrent den dato, hvor du udfyldte kontaktformularen. Så sørger vi for, at du bliver kontaktet.

Q: Efter at have udfyldt en kontaktformular blev jeg kontaktet af en frivillig, men har ikke hørt noget siden og jeg har ikke nogen kontaktoplysninger på den person, jeg har talt med?

A: Hvis der mod forventning ikke er blevet fulgt op på din henvendelse, efter du første gang blev kontaktet, kan du skrive til Hjemmeværnet på mailadressen hjk@hjv.dk. Husk at oplyse navn og postnummer.

Q: Jeg har mødt Hjemmeværnet til et arrangement, hvor jeg gav dem mine kontaktoplysninger med henblik på at blive kontaktet, men jeg er endnu ikke blevet kontaktet?

A: Du kan enten udfylde kontaktformularen her på sitet, eller du kan skrive en mail til hjk@hjv.dk og oplyse dit navn, alder, adresse, telefonnummer og mailadresse, samt fortælle til hvilket arrangement du mødte Hjemmeværnet, så vil vi sørge for, at du bliver kontaktet.

Q: Jeg har skrevet en ansøgning om optagelse til Hjemmeværnet sammen med en rekrutteringsansvarlig, men har efterfølgende ikke hørt om min ansøgning er godkendt eller ej?

A: Processen med at vurdere en ansøgning tager normalt 2-4 måneder, da der skal indhentes oplysninger fra en række offentlige instanser og et uvildigt distriktsudvalg skal tage stilling til din ansøgning. Hvis der er sundhedsmæssige eller strafferetlige forhold i forbindelse med din ansøgning, der kræver yderligere sagsbehandling, kan processen blive forlænget. Det bedste du kan gøre, for at få en status på din ansøgning, er at kontakte den rekrutteringsansvarlige, der holdt orienteringssamtalen, og og bede om en status på behandlingen. Men regn med en sagsbehandlingstid på mindst to måneder, før du kontakter den rekrutteringsansvarlige.

Q: Jeg er studerende, så kan jeg gennemføre den lovpligtige grunduddannelse i mine ferieperioder?

A: Grunduddannelsen består af 4 moduler og varer i alt 250 timer, som du skal have gennemført indenfor de første 3 år. Det er alle ugekurser, der primært ligger i skolernes ferieperioder. Du kan også vælge at gennemføre hele grunduddannelsen på en 3 ugers bootcamp, der ligger i sommerferieperioden.