Bliv frivillig

En skarp fritid som soldat i Hjemmeværnet

Hør vores seks podcasts om Hjemmeværnets forskellige opgaver

Michaels historie

Hvorfor er du frivillig i Hjemmeværnet?

"Jeg blev frivillig, fordi jeg trængte til nye udfordringer efter værnepligten. Fordi jeg ønskede at udvikle mig yderligere, søge grænser og få mere erfaring. Alt dét har jeg fået og hertil en række venskaber for livet."​

Hvornår føler du, at du gør en forskel? 

"Når vi kommer ud til en ny opgave eller øvelse, hvor jeg skal motivere andre og sikre, at vi udfører den stillede opgave på bedst mulig vis."

Hvad giver det samfundet at have Hjemmeværnet? 

"Det giver tryghed og styrke at have et Hjemmeværn, som kan hjælpe med at gøre vores professionelle soldater klar til udsendelse. Samtidig får vi mange konkrete værktøjer og uddannelser, der kan bruges, når der er behov for et øget beredskab, men også i det civile liv." 

Hvorfor er Hjemmeværnet en militær organisation?

"Vi er en moderne militær organisation til støtte for både Forsvaret og samfundet. De militære færdigheder gør os bl.a. i stand til at bistå Politiet og det øvrige beredskab i fredstid, og vores organisation gør os til en pålidelig og troværdig samarbejdspartner."

En skarp fritid - en podcastserie om Hjemmeværnets soldater og opgaver

Hjemmeværnet er en aktiv del af det danske samfunds krig- og kriseberedskab. Derfor trænes Hjemmeværnets soldater til at løse en række opgaver i relation til at forebygge og håndtere en lang række scenarier til lands, til vands og i luften.

Hjemmeværnets frivillige soldater står klar til at træde ud af dagligdagen og stille op med kort varsel - alle døgnets 24 timer hele året rundt - når samfundet kalder ind til en skarp fritid. 

Hvordan det foregår, kan du blive klogere på i denne podcastserie - en serie, der kaster lys over nogle af Hjemmeværnets utallige, skarpe opgaver, og som uddyber, hvordan frivillige kræfter spiller en afgørende rolle i samfundet.