Bliv frivillig

En skarp fritid som soldat i Hjemmeværnet

Hør vores seks podcasts om Hjemmeværnets forskellige opgaver

Podcast: Sikkerhedspolitiske udfordringer i de nordlige farvande

I dette afsnit udforsker vi farvandsovervågningens kompleksitet og de sikkerhedspolitiske udfordringer, som Hjemmeværnet står over for i de nordlige farvande.

Du får en medrivende beretning fra en erfaren flotillechef, der deler sine unikke erfaringer med at patruljere i vores nationale farvande og have nærkontakt med russiske fartøjer. Hør, hvordan hjemmeværnets frivillige soldater håndterer disse udfordrende situationer.

For at kaste lys på den komplekse sikkerhedssituation i området har vi inviteret orlogskaptajn Jens Wezel Kristoffersen fra Københavns Universitet, der giver en ekspertvurdering af de politiske og sikkerhedsmæssige aspekter ved Hjemmeværnets opgaver i det kolde hav. Dette afsnit vil appellere til jer, der ønsker at forstå de internationale dynamikker og sikkerhedspolitiske spørgsmål, som Hjemmeværnet konfronterer.

Lyt med i "Farvandsovervågning" for en dybdegående indsigt i de udfordringer, frivillige soldater står over for i dette krævende maritimt miljø.

Cover Image

Farvandsovervågning

play button

En skarp fritid - en podcastserie om Hjemmeværnets soldater og opgaver

Hjemmeværnet er en aktiv del af det danske samfunds krig- og kriseberedskab. Derfor trænes Hjemmeværnets soldater til at løse en række opgaver i relation til at forebygge og håndtere en lang række scenarier til lands, til vands og i luften.

Hjemmeværnets frivillige soldater står klar til at træde ud af dagligdagen og stille op med kort varsel - alle døgnets 24 timer hele året rundt - når samfundet kalder ind til en skarp fritid. 

Hvordan det foregår, kan du blive klogere på i denne podcastserie - en serie, der kaster lys over nogle af Hjemmeværnets utallige, skarpe opgaver, og som uddyber, hvordan frivillige kræfter spiller en afgørende rolle i samfundet.